అంతకు మించి: Minister KTR SUPER Response To MLA Seethakka In Assembly | Political Qube

13 ਅਕਤੂਬਰ 2020
4 170 ਦ੍ਰਿਸ਼

అంతకు మించి: #MinisterKTR SUPER Response To #MLASeethakka In Assembly
Hello Guys This is EXCLUSIVE Channel Only For Political News For Andhra Pradesh And Telangana. Here You can Watch Latest News & Public Talks, Social Issues, Exclusive Interviews.
Please Give Us Support: Like, Share and Subscribe To POLITICAL QUBE

Opportunity for New Creators : If you are passionate to give technical reviews & information's on latest apps, mobiles, electronic gadgets.
Come join with us we are ready to make videos with you. send us your sample videos.
info@newsqube.in
Note: If you have any type of Creative Short Films or Funny Skits and Sketches
We have the Expertise to Promote your Content, Reach out to us and we will help you reach out to Millions.
Mail to This i'd info@newsqube.in For any Sponsoring and Advertising Your Products .
Follow us :
Website : cqubemedia.com/
Fb Page : facebook.com/PoliticalQube/
Twitter : twitter.com/NewsQube

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 • Jai ktr

  Manupati RameshManupati Ramesh11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • TRS party lo Vallu leru .

  Kokandla naresh Kokandla nareshKokandla naresh Kokandla naresh13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Super ktr sir 👍 no more congress in india

  Saivenkat RamanaSaivenkat Ramana13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • కొన్ని రోజులే తమ్ముడు . ఈ అహంకార పూరిత మైన మాటలు, సమాధానం దొరుకుతుంది త్వరొలో నే. ఎగిరి పడకండి. వెనుకటి లో చంద్రబాబు కాంగ్రెస్ నీ ఈ విధంగా నే అవమానించి బంగపడ్డడు. మీకు కూడా తప్పదు.

  Phanisri GraphicsPhanisri Graphics14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Nice reply

  Achi babau BommapalaAchi babau Bommapala14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
PAworld